производ

  • DAB7-125 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

    Минијатурен прекинувач на серии DAB7-125 (MCB)

    За индустриски и комерцијални цели
    Потребите за електрична дистрибуција континуирано се развиваат во станбени, комерцијални и индустриски сектори. Подобрената оперативна безбедност, континуитетот на услугата, поголема погодност и оперативни трошоци претпоставија огромно значење. Минијатурни прекинувачи на струјното коло се дизајнирани за постојано прифаќање на овие променливи потреби.