производ

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Сервер DAM1 електронски тип прекинувач во форма на облик на случај (MCCB)

    Прекинувачи на струја со електронско надминување на тековното издание
    Особеноста што ги дискриминира електронските прекинувачи од термичко-магнетските прекинувачи е да се контролираат прекумерните тековни изданија со електронските кола. Електронската контрола се врши преку микропроцесор. За време на дизајнот на електронското коло, земени се во предвид најлошите можности за работа при работа. Во струи на високи кола, дирекно отворање е обезбедено без работа на електронско коло. На овој начин, елиминирана е можноста за дефект во електронското коло. -Максимална, минимална, просечна итн. Може да се земат вредностите на извлечената струја во различни временски интервали (ден-ноќ). Областите за прилагодување на струјата на моменталното отворање на електронските прекинувачи се доста широк Оваа одлика овозможува широка употреба на прекинувачот. Покрај тоа, електронските прекинувачи не влијаат на температурата на околината.