производ

  • DAM1 -160L  ELCB Earth Leakage protection circuit breaker1

    DAM1 -160L ELCB прекинувач за заштита од истекување на земја 1

    Прекинувач на преостаната струја (протекување) серија DAM1L (во натамошниот текст прекинувач) е нова серија на преостаната струја (истекување) успешно развиена со употреба на меѓународен стандарден дизајн и напредна технологија на производство.
    Заштитен прекинувач од форма на куќиште.
    Номиналниот напон на изолација на прекинувачите од оваа серија е 400V (Inm е помалку од 160A) и 690V (Inm е повеќе од 250A), што главно се користи за наизменична струја 50Hz и е оценето во мрежата за дистрибуција на електрична енергија со струја од 10A 500A и номинален работен напон од 380V / 400V, се користи за дистрибуција на електрична енергија и заштита на преоптоварување и краток спој на водови и електрична опрема. Под нормални услови, може да се користи и за ретко вклучување на водови.