производ

  • DAM1L-250 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

    Прекинувач за заштита од истекување на земја DAM1L-250 CBR ELCB

    Прекинувач на преостаната струја (истекување) серија DAM1L (во натамошниот текст прекинувач) е нова серија на преостаната струја (истекување) успешно развиена со користење на меѓународен стандарден дизајн и напредна технологија на производство. Заштитен обликуван прекинувач за тип на случај.
    Номиналниот напон на изолација на прекинувачите од оваа серија е 400V (Inm е помалку од 160A) и 690V (Inm е повеќе од 250A), што главно се користи за наизменична струја 50Hz и е оценето во мрежата за дистрибуција на електрична енергија со струја од 10A 500A и номинален работен напон од 380V / 400V, се користи за дистрибуција на електрична енергија и заштита на преоптоварување и краток спој на водови и опрема за напојување.
    Под нормални услови, може да се користи и за ретко менување на линиите.